JUDr. Natália Čičkaňová

Advokát

Právna prax 5 rokov

Zameranie:
obchodné právo, súdne spory, právo verejného obstarávania, korporátne právo, ochrana osobných údajov, konkurzné právo

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul Mgr.) – 2013

Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy (titul JUDr.) – 2017

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2013

Jazyky:
Anglický