1044
Viliam Karas

Zameranie:
súťažné právo, právo Európskej únie, právo hospodárskej súťaže a štátna pomoc, …

Čítať viac
1048
Michal Stasík

Zameranie:
obchodné právo, fúzie a akvizície (M&A), korporátne právo, právo nehnuteľností, energetika, …

Čítať viac
2082
Ivan Poruban

Zameranie:
obchodné právo, fúzie a akvizície (M&A), korporátne právo, stavebné a pozemkové právo, …

Čítať viac
1997
Eva Tináková

Zameranie:
pracovné právo, obchodné právo, korporátne právo, mediálne právo, ochrana osobnosti, …

Čítať viac
1996
Lenka Jurčagová

Zameranie:
obchodné právo, občianske právo, súdne spory, elektronický výkon verejnej moci, …

Čítať viac
2078
Michaela Machová

Zameranie:
trestné právo, súdne spory, občianske právo, pozemkové právo, obchodné právo, právo Európskej únie, …

Čítať viac
1178
Marek Šmid

Zameranie:
právo verejného obstarávania, právo Európskej únie, súťažné právo, ochrana osobných údajov, …

Čítať viac
1989
Jana Uhrinová

Zameranie:
obchodné právo, občianske právo, správne právo, …

Čítať viac
1963
Jana Faixová

Zameranie:
obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, …

Čítať viac
1965
Magdaléna Oravkinová

Assistant