Mgr. Ivan Poruban

Advokát

právna prax 8 rokov

Zameranie:
obchodné právo, fúzie a akvizície (M&A), korporátne právo, stavebné a pozemkové právo, právo nehnuteľností, pracovné právo

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, Olomouc (titul Mgr.) – 2010
Právnická fakulta University of Wolverhampton, Wolverhampton (program Erasmus) – 2008

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2011

Jazyky:
anglický, poľský