JUDr. Marek Šmid, LLB.

Managing Associate

právna prax 9 rokov

Zameranie:
právo verejného obstarávania, právo Európskej únie, súťažné právo, ochrana osobných údajov, ochrana osobnosti, štátna pomoc

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity (titul Mgr.) – 2012
Právnická fakulta Université de Reims, Champagne – Ardenne, (Erasmus) – 2011
Právnická fakulta University of Westminster (titul LLB Hons) – 2010
Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul JUDr.) – 2015

Publikácie:
Pravidelné príspevky do odborného časopisu „Verejné obstarávanie“ vydavateľstva Wolters Kluwer (www.wolterskluwer.sk)
Výber článkov: Malé a stredné podniky, Povinnosť preukazovať majetkovú účasť podľa § 26a Zákona o verejnom obstarávaní, Nová právna úprava práva verejného obstarávania v práve EÚ
Pravidelné príspevky do odbornej literatúry a účasť na online odborných diskusiách vydavateľstva Verlag Dashöfer (www.dashofer.sk)

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2012
Externý odborný asistent pre oblasť európskeho verejného obstarávania na University of Westminster, Londýn

Jazyky:
taliansky, anglický, francúzsky