JUDr. Jana Fajnorová

Advokát

právna prax 5 rokov

Zameranie:
obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, správne právo, elektronická komunikácia s orgánmi verejnej správy

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Trnavská univerzita, Právnická fakulta (titul Mgr.) – 2013
Trnavská univerzita, Právnická fakulta (titul JUDr.) – 2016

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2013

Jazyky:
anglický