JUDr. Katarína Raticová

Advokát

právna prax 11 rokov

Zameranie:
občianske právo, obchodné právo, ochrana osobných údajov, stavebné a pozemkové právo, rodinné právo, právo nehnuteľností

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (titul Mgr.) – 2010
Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (titul JUDr.) – 2014

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2015

Jazyky:
anglický