Mgr. Klaudia Popélyová

Koncipient

 

Zameranie:
obchodné právo, korporátne právo, trestné právo

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Bratislava (titul Mgr.) – 2019

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2019

Jazyky:
anglický, maďarský