Mgr. Ivana Šaková

Advokát

právna prax 6 rokov

Zameranie:
obchodné právo, korporátne právo, fúzie a akvizície (M&A), právo nehnuteľností, energetika

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (titul Mgr.) – 2011
Národohospodárska fakulta – odbor Bankovníctvo, Ekonomická univerzita v Bratislave (titul Bc.) – 2016

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2011

Jazyky:
anglický