JUDr. Petra Murínová

Advokát

právna prax 7 rokov

Zameranie:
súdne spory, obchodné spoločnosti a zmluvné právo, nehnuteľnosti, pracovné právo, občianske právo, ochrana spotrebiteľa, ochrana osobnosti, mediálne právo, duševné vlastníctvo

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta, Trnavskej univerzity v Trnave (titul Mgr.) – 2013
Právnická fakulta, Trnavskej univerzity v Trnave (titul JUDr.) – 2015

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2013

Jazyky:
anglický