KTO SME

Advokátska kancelária MAPLE & FISH poskytuje klientom komplexný právny servis vo všetkých sférach ich profesionálneho a súkromného života. Právne služby poskytujeme tak pre podnikateľov a spoločnosti, ako aj pre fyzické osoby pri ochrane ich práv a záujmov. So svojimi klientmi budujeme dlhotrvajúce vzťahy založené na dôvere, otvorenom dialógu a individuálnom prístupe. Rýchlosť, flexibilita a spoľahlivosť je pre nás samozrejmosťou.

0
počet rokov pôsobenia na trhu právnych služieb
0
miliónov € hodnota transakcií v roku 2021
0
úspešne ukončených prípadov a transakcií v roku 2021
0
hodín poskytnutých v rámci pro bono aktivít v roku 2021
0
tisíc hodín poskytnutých klientom v oblasti právneho poradenstva
0
spokojných klientov, pre ktorých sme pracovali od roku 2007

Čo robíme

Referencie

loga referencie M&F cb

Press

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 01.03.2021

Publikácie / 08.03.2021

Začiatkom marca nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá prináša viaceré zmeny predovšetkým vo fungovaní domáckej práce a v zabezpečení poskytovania stravovania ako aj v ďalších oblastiach.

Dočasná ochrana podnikateľov, o aký inštitút ide a ako je možné o ňu požiadať

Publikácie / 24.02.2021

Inštitút dočasnej ochrany podnikateľov v našom právnom poriadku je pomerne novým inštitútom, ktorý vznikol ako odpoveď na zmiernenie dopadov pandémie COVID – 19 na podnikateľov. Nakoľko ide o inštitút, ktorý je podnikateľmi značne využívaným, zákonodarca pristúpil k vytvoreniu komplexnej právnej úpravy tohto inštitútu. V nasledujúcom článku Vám priblížime inštitút dočasnej ochrany podnikateľa a najčastejšie otázky, ktoré si podnikatelia uvažujúci nad […]

Zákon o obchodných spoločnostiach a ďalšie plánované zmeny v práve obchodných spoločností

Publikácie / 03.02.2021

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) v uplynulých dňoch zverejnilo dokument, ktorého obsahom je legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností a ktorý sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní č. LP/2020/627.