1044
Viliam KarasPartner

Zameranie:
súťažné právo, právo Európskej únie, právo hospodárskej súťaže a štátna pomoc, …

Čítať viac
1048
Michal StasíkPartner

Zameranie:
obchodné právo, fúzie a akvizície (M&A), korporátne právo, právo nehnuteľností, energetika, …

Čítať viac
2216
Natália DurdiakováPartner

Zameranie:
obchodné právo, súdne spory, právo verejného obstarávania, …

Čítať viac
1997
Eva TinákováAdvokát

Zameranie:
pracovné právo, obchodné právo, korporátne právo, mediálne právo, ochrana osobnosti, …

Čítať viac
2804
Denisa JakubecováAdvokát

Zameranie:
obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, daňové právo, súdne spory, ochrana osobných údajov

Čítať viac
2618
Sebastian KloknerAdvokát

Zameranie:
obchodné právo, občianske právo, bankové a finančné právo, …

Čítať viac
2988
Matej MrocekKoncipient

Zameranie:
obchodné právo, občianske právo, korporátne právo, …

Čítať viac
2986
Mária KapecováKoncipient

Zameranie:
občianske právo, pracovné právo, obchodné právo, právo Európskej únie, …

Čítať viac
2987
Filip MészárošKoncipient

Zameranie:
občianske právo, obchodné právo, insolvenčné právo, správne právo, …

Čítať viac
2989
Ladislav SzaboKoncipient

Zameranie:
trestné právo, obchodné právo, korporátne právo, …

Čítať viac
3089
Adam PetrušekKoncipient

Zameranie:
sporová agenda, občianske právo, obchodné právo, …

Čítať viac