Mgr. Denisa Jakubecová

Advokát

právna prax 8 rokov

Zameranie:
obchodné právo, občianske právo, pracovné právo, daňové právo, súdne spory, ochrana osobných údajov

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach (titul Mgr.) – 2013

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2014

Jazyky:
anglický