meszaros-mf

Mgr. Filip Mészároš

Koncipient

právna prax 2 roky

Zameranie:
občianske právo, obchodné právo, insolvenčné právo, správne právo, trestné právo

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul Mgr.) – 2022

Jazyky:
anglický