szabo-mf

Mgr. Ladislav Szabo

Koncipient

právna prax 1 rok

Zameranie:
trestné právo, obchodné právo, korporátne právo, občianske právo, insolvenčné právo

Vzdelanie:

Národohospodárska fakulta Ekonomickej Univerzity v Bratislave (Bc.) – 2020
Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul Mgr.) – 2022

Jazyky:
anglický

Publikácie:
Komentár k Trestnému zákonu Strémy, Kurilovská a kol., II. zväzok, Wolters Kluwer, 2022 (spoluautor)