Zmeny pri prevode väčšinového obchodného podielu účinné od 17.7.2022

Publikácie / 25.04.2022

Prijatím zákona č. 111/2022 Z. z. o riešení hroziaceho úpadku a o zmene a doplnení niektorých zákonov dochádza k viacerým zmenám doterajšej úpravy Obchodného zákonníka, ktoré v spoločnosti s ručením obmedzeným menia moment účinnosti prevodu väčšinového obchodného podielu, t.j. podielu, ktorý vzhľadom na pomer hodnoty vkladu spoločníka k výške základného imania spoločnosti spoločníkovi priznáva aspoň polovicu všetkých hlasov alebo obchodný podiel, s ktorým spája aspoň polovicu všetkých hlasov spoločenská zmluva.

Čítať viac >>

Zmeny v Zákonníku práce účinné od 01.03.2021

Publikácie / 08.03.2021

Začiatkom marca nadobudla účinnosť novela Zákonníka práce, ktorá prináša viaceré zmeny predovšetkým vo fungovaní domáckej práce a v zabezpečení poskytovania stravovania ako aj v ďalších oblastiach.

Čítať viac >>

Dočasná ochrana podnikateľov, o aký inštitút ide a ako je možné o ňu požiadať

Publikácie / 24.02.2021

Inštitút dočasnej ochrany podnikateľov v našom právnom poriadku je pomerne novým inštitútom, ktorý vznikol ako odpoveď na zmiernenie dopadov pandémie COVID – 19 na podnikateľov. Nakoľko ide o inštitút, ktorý je podnikateľmi značne využívaným, zákonodarca pristúpil k vytvoreniu komplexnej právnej úpravy tohto inštitútu. V nasledujúcom článku Vám priblížime inštitút dočasnej ochrany podnikateľa a najčastejšie otázky, ktoré si podnikatelia uvažujúci nad jeho využitím kladú.

Čítať viac >>

Zákon o obchodných spoločnostiach a ďalšie plánované zmeny v práve obchodných spoločností

Publikácie / 03.02.2021

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „MS SR“) v uplynulých dňoch zverejnilo dokument, ktorého obsahom je legislatívny zámer rekodifikácie práva obchodných spoločností a ktorý sa aktuálne nachádza v medzirezortnom pripomienkovom konaní č. LP/2020/627.

Čítať viac >>

Tlak na rýchlu kúpu nehnuteľnosti môže signalizovať podvod

Publikácie / 22.06.2020

Právna stránka kúpy nehnuteľnosti sa často podceňuje. Kupujúci potom riskuje rôzne problémy či dokonca to, že sa stane obeťou podvodu, tvrdí advokát Viliam Karas.

Zobraziť celý článok na www.trend.sk

Čítať viac >>

Dotácie na nájomné aj pre podnikateľov schválené Vládou SR

Publikácie / 05.06.2020

Vláda Slovenskej republiky na 23. schôdzi vlády Slovenskej republiky, ktorá sa konala dňa 04.06.2020 prijala návrh novely zákona č. 71/2013 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa rozširuje účel poskytovania dotácií o dotáciu na úhradu nájomného.

Čítať viac >>

Rozhodovanie kolektívnych orgánov spoločností počas mimoriadnej situácie

Publikácie / 04.05.2020

Naliehavosť konania pôvodne odkladaných či na neskôr presúvaných zasadnutí kolektívnych orgánov obchodných spoločností je v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 čoraz aktuálnejšia. Spoločnosti potrebujú aj napriek existencii tejto mimoriadnej situácie rozhodovať o schvaľovaní účtovných závierok, prijímať rozhodnutia o obchodnom vedení, rozhodovať o budúcich rozpočtoch a potrebujú prerokovať tiež ďalšie skutočnosti vyvolané napríklad aj súčasnou mimoriadnou situáciou.

Čítať viac >>

Prehľad vládnych opatrení na zlepšenie cash flow firiem počas pandémie

Publikácie / 14.04.2020

Mimoriadna situácia v dôsledku rozšírenia koronavírusu zasiahla väčšinu prevádzok a ovplyvňuje aj likviditu a peňažné toky firiem. Vláda preto schválila niekoľko nástrojov práve za účelom zníženia tlaku na cash flow podnikateľov. Ide o nasledovné opatrenia:

Čítať viac >>

Vládne opatrenia na podporu zamestnanosti

Publikácie / 04.04.2020

Vláda schválila projekt podpory udržania zamestnanosti z dielne Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR). Projekt stanovuje podmienky kompenzácie formou finančných príspevkov pre tých zamestnávateľov a SZČO, ktorí napriek obmedzeniam v súvislosti s mimoriadnou situáciou (MS) udržia pracovné miesta.

Čítať viac >>

Parlament schválil novelu Zákonníka práce

Publikácie / 04.04.2020

NR SR prijala vládny návrh novely Zákonníka práce, ktorej predmetom sú opatrenia platné v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu a počas dvoch mesiacov po ich odvolaní (ďalej spoločne označované len ako „mimoriadna situácia“).

Čítať viac >>