JUDr. Michal Stasík

Partner

právna prax 16 rokov

Zameranie:
obchodné právo, fúzie a akvizície (M&A), korporátne právo, právo nehnuteľností, energetika, bankové a finančné právo, súdne spory

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul Mgr.) – 2005
Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul JUDr.) – 2006

Členstvo:
Slovenská advokátska komora

Jazyky:
anglický