jurcisinova-mf

JUDr. Mária Kapecová

Koncipient

právna prax 1 rok

Zameranie:
občianske právo, pracovné právo, obchodné právo, právo Európskej únie, pozemkové právo

Vzdelanie:
Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy (titul Mgr.) – 2016

Právnická fakulta Paneurópskej vysokej školy (titul JUDr.) – 2019

Jazyky:
anglický, talianský