mrocek-mf

Mgr. Matej Mrocek

Koncipient

právna prax 2 roky

Zameranie:
občianske právo, obchodné právo, korporátne právo, právo nehnuteľností, súdne spory

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul Mgr.) – 2021

Členstvo:
Slovenská advokátska komora – od roku 2021

Jazyky:
anglický