JUDr. Eva Tináková, Phd.

Advokát

právna prax 16 rokov

Zameranie:
pracovné právo, obchodné právo, korporátne právo, mediálne právo, ochrana osobnosti, stavebné a pozemkové právo

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava (titul Mgr.) – 2005
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava (titul JUDr.) – 2006
Právnická fakulta Trnavskej univerzity, Trnava (titul PhD.) – 2016
Filozofická fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, katedra žurnalistiky

Stáže:
Fakulta sociálnych vied Karlovej univerzity, Praha
Inštitút komunikačných štúdií a žurnalistiky
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky
Odbor ľudských práv
Universita degli studi di Salerno, Právnická fakulta, Taliansko    

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2007
Úradný prekladateľ: taliansky / slovenský jazyk

Publikácie:
Voľný pohyb pracovníkov a vysielanie pracovníkov za účelom cezhraničného poskytovania služieb v praxi publikované v Zborníku z vedeckej konferencie doktorandov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity (2013)
Ochrana zamestnancov pri platobnej neschopnosti zamestnávateľa v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie – publikované na stránke www.projustice.sk

Jazyky:
taliansky, anglický