JUDr. Natália Durdiaková

Partner

právna prax 9 rokov

Zameranie:
obchodné právo, súdne spory, korporátne právo, právo nehnuteľností, občianske právo, pozemkové právo

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul Mgr.) – 2013
Právnická fakulta Paneurópskej univerzity (titul JUDr.) – 2017

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2013

Jazyky:
Anglický