JUDr. Lenka Vašková

Advokát

právna prax 11 rokov

Zameranie:
obchodné právo, občianske právo, súdne spory, elektronický výkon verejnej moci, pozemkové právo

 

 


 

 


Vzdelanie:
Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul Mgr.) – 2010
Právnická fakulta Univerzity Komenského (titul JUDr.) – 2011

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2011

Jazyky:
anglický