Mgr. Sebastian Klokner

Koncipient

právna prax 14 rokov

Zameranie:
súdne spory, občianske právo, obchodné právo, bankové a finančné právo, korporátne právo, ochrana majetku a trusty, právo nehnuteľností, stavebné právo

 

 

 

 

 

Vzdelanie:
Právnická fakulta Masarykovej Univerzity v Brne (titul Mgr.) – 2007
Právnická fakulta Bazilejskej Univerzity, Švajčiarsko (štipendium) – 2006

Členstvo:
Slovenská advokátska komora od roku 2019

Jazyky:
anglický